< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Your Email Address
 • Вшият e-mail адрес

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Quick Links
 • Бързи Връзки

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 3.
  That's good because it gives some traffic, and it shows us that people like the idea.
 • Това е добре, защото подава накакъв трафик, и това ни показва, че хората харесват тази идея.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 4.
  You're already signed in
 • Вече сте влезли
 • 5.
  Problem report
 • Доклад за проблем

  Translated byilivanov on 2010-06-09 (Report this user)

 • 6.
  Your website (%(url)s) is not reachable.
 • Вашият сайт (%(url)s) е недостъпен.

  Translated byauxrane on 2011-09-16 (Report this user)

 • 7.
  Successfully added browser to factory "%(factory_name)s"
 • Успешно е добавен браузър към фабрика "%(factory_name)s"

  Translated bydincho on 2010-06-21 (Report this user)

 • 8.
  Seconds between screenshot request and upload.
 • Секунди между заявка за скрийншот и качване.

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

 • 9.
  My Account
 • Моят профил

  Translated byilivanov on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  Factory error messages
 • Фабрични съобщения за грешка

  Translated bylz1dsb on 2010-06-20 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >