< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >
 • 1.
  Download
 • Descarrega

  Translated byel.libre on 2010-06-07 (Report this user)

 • 2.
  This color depth is already enabled.
 • Aquesta profunditat de color ja està habilitada.
 • 3.
  Remove the 32 bpp setting and use 24 bpp instead. You can try to run shotfactory.py -vvv (for very very verbose output) to see the exact commands that the shotfactory script is trying to run.
 • Esborra la configuració de 32 bpp i posa-hi 24 bpp. Podeu provar a executar shotfactory.py -vvv (per una sortida molt, molt estesa) per veure exactament quines ordres intenta executar l'script.

  Translated bypapapep on 2010-07-14 (Report this user)

 • 4.
  Total Uploads
 • Pujades totals

  Translated byel.libre on 2015-07-27 (Report this user)

 • 5.
  %(hours)d h
 • %(hours)d h
 • 6.
  About Us
 • Sobre Nosaltres

  Translated byel.libre on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Hashkey
 • Clau hash

  Translated bypapapep on 2010-06-11 (Report this user)

 • 8.
  About
 • Sobre

  Translated byel.libre on 2010-07-14 (Report this user)

 • 9.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Correu electrònic: Correu electrònic per rebre l'enllaç del codi. Serà usat tambéper la futura correspondència si demanes canvis de l'enllaç.

  Translated byanimarval on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Website Tags
 • Etiquetes del lloc

  Translated byel.libre on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 Next >