< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Adult or gambling sites are not accepted in our directory.
 • Stránky pro dospělé nebo hazardní stránky nejsou akceptovány v našem adresáři odkazů.

  Translated bypavel.konkol on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Někdo, doufáme, že vy, zaregistroval nový účet na %(domain)s s použitím této emailové adresy.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 3.
  Public beta test started in February 2005. The first public release was in March 2005. The project was rewritten completely between v0.2.6 and v0.3-alpha1, and again for v0.4-beta1 (transition to the Django framework).
 • Veřejný beta test začat v únoru 2005. První veřejná verze byla v březnu 2005. Projekt byl kompletně přepsán mezi verzemi 0.2.6 a 0.3-alpha1 a znovu pro verzi 0.2-beta1 (přechod na Django framework).

  Translated bymyflower on 2010-06-29 (Report this user)

 • 4.
  The new password is the same as the current one.
 • Nové heslo je stejné jako současné.

  Translated bypavel.konkol on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Preset "%(preset_name)s" has been removed.
 • Předvolba "%(preset_name)s" byla odstraněna.

  Translated bygobie on 2010-09-15 (Report this user)

 • 6.
  Installed Browsers
 • Instalované prohlížeče
 • 7.
  Your profile has been updated.
 • Vaše nastavení bylo změněno.

  Translated bydominik on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  My Websites
 • Webové stránky
 • 9.
  On Linux, the program runs in the background and uses a VNC server for the screen.
 • Na Linuxu program běží na pozadí a jako obrazovku používá VNC server.

  Translated bymachj on 2010-06-19 (Report this user)

 • 10.
  Enter URL Here:
 • Zadejte URL adresu:

  Translated bygobie on 2010-09-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >