< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Error message
 • Virheviesti
 • 2.
  No link partners available. <a href="/links/add">Click here</a> to become our link partner.
 • Ei linkkikumppaneita saatavilla. Napsauta tästä tullaksesi linkkikumppaniksemme.

  Translated byolli on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  Change your billing address?
 • Muuta laskutusosoitetta?

  Translated byolli on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  My Websites
 • Omat verkkosivut

  Translated byolli on 2010-06-08 (Report this user)

 • 5.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Anteeksi! Linkki Browsershots.orgiin löytyi, muttei sen teksti ole hyväksyttävä. Vaihda teksti ja yritä uudestaan.

  Translated byolli on 2012-07-23 (Report this user)

 • 6.
  Requests
 • Pyynnöt

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Your invoices will appear here when you make a purchase.
 • Laskusi näkyvät tässä, kun teet ostoksen.

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 8.
  For security reasons, the browser command must not contain whitespace or start with a drive letter. The purpose of this mechanism is to avoid commands like format C: or C:\rootkit.exe.
 • Turvallisuussyistä selainkomento ei saa sisältää tyhjää lyöntiä tai alkaa aseman kirjaimella. Tämän tarkoituksena on välttää esimerkiksi komennot format C: tai C:\rootkit.exe.

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

 • 9.
  Failed to rate the design.
 • Ulkoasun arviointi ei onnistunut.

  Translated byolli on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  Hostname (lowercase)
 • Isäntänimi (pienillä kirjaimilla)

  Translated byolli on 2010-06-11 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >