< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 Next >
 • 1.
  Are you sure to remove this preset?
 • Da li ste sigurni da želite obrisati postavke?

  Translated byaleksandar.savic on 2011-01-25 (Report this user)

 • 2.
  Update browser configurations for "%(browser_name)s"
 • Dopunite konfiguraciju preglednika za "%(browser_name)s"

  Translated byikoli on 2012-08-27 (Report this user)

 • 3.
  The following errors were detected automatically on the server.
 • Sljedeće greške su automatski pronađene na severu.

  Translated byaleksandar.savic on 2011-01-25 (Report this user)

 • 4.
  Browser
 • Preglednik

  Translated byikoli on 2012-10-03 (Report this user)

 • 5.
  Last Error
 • Zadnja greška

  Translated byikoli on 2012-08-27 (Report this user)

 • 6.
  Username
 • Korisničko ime

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 7.
  Operating Systems
 • Operativni sustavi

  Translated byikoli on 2012-08-26 (Report this user)

 • 8.
  The code you entered did not match.
 • Šifra koju ste unijeli ne odgovara

  Translated byantisamail on 2010-06-06 (Report this user)

 • 9.
  Unsafe command.
 • Nesigurna komanda.

  Translated byaleksandar.savic on 2011-01-25 (Report this user)

 • 10.
  Recent
 • Nedavno

  Translated byikoli on 2012-10-03 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 39 Next >