< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Save
 • Lagra

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Submit
 • Send inn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Search
 • Søk

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Remember me on this computer
 • Hugs meg på denne maskina

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  First Name
 • Førenamn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  No
 • Nei

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 7.
  Edit
 • Endra

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Brukarnamnet må byrja med ein bokstav.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Username
 • Brukarnamn

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  About Us
 • Om oss

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >