< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  New Password
 • Nytt passord

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  An email message with instructions to reset your password will be sent to the email address provided on your registration.
 • Me har sendt ein epost med instruksar for korleis du nullstiller passordet ditt til adressa du brukte då du vart medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

 • 3.
  Greetings
 • Helsingar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Forgot password?
 • Gløymt passord?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Password retrieval request has expired.
 • Førespurnaden etter nytt passord har gått ut.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  The two passwords you entered did not match.
 • Dei to passorda du skreiv inn, stemmer ikkje overeins.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Please choose one (required)
 • Vel ein (kravd)

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Message
 • Melding

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Nokon, vonleg du, spurde om å få nullstilt passordet til brukarkontoen din på %(domain)s med denne epostadressa.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Continue Browsing
 • Hald fram å bla

  Translated bygingermig on 2012-07-23 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >