< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Takk for at du kontakta oss! Staben vår les alle meldingar, og svarar deg om det trengst.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  What happened?
 • Kva hende?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Start Browsing
 • Begynn å bla gjennom

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  New Password
 • Nytt passord

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Your password has been changed.
 • Passordet ditt er endra.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Viss du ikkje ba om dette, treng du ikkje gjera noko. Du kjem ikkje til å få fleire epostar frå oss, og førespurnaden vil gå ut automatisk om %(expiration_days)s dagar.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Username must begin with an alphabetic character.
 • Brukarnamnet må byrja med ein bokstav.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Description
 • Skildring

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Unsubscribe
 • Stopp abonnementet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Suggest a new feature
 • Føreslå nye funksjonar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >