< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Color
 • Farge

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Invalid request
 • Ugyldig førespurnad

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Retrieve Password
 • Få passordet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Are you human?
 • Er du eit menneske?

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Your Name
 • Namnet ditt

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Unsubscribe
 • Stopp abonnementet

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Me godtek ikkje epostadresser frå dette domenet.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Privacy Policy
 • Retningsliner for private opplysingar

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Du må godkjenna brukarvilkåra for å bl medlem.

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Failed to create account
 • Klarte ikkje laga konto

  Translated bygingermig on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >