< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • Linia #%(line_number)d jest zbyt długa (%(char_count)d znaków).

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 2.
  Sometimes the automatic scrolling doesn't work. The reason could be that your page uses frames, or that it sets the keyboard focus to an input field with JavaScript.
 • Czasami automatyczne przewijanie nie działa. Powodem może być używanie przez twoją stronę ramek, lub ustawianie przez skrypty Javascript skupienia klawiatury na polu wejściowym.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 3.
  Activate Your Link
 • Aktywuj swój odnośnik

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Update Password
 • Uaktualnij hasło

  Translated bystrebski on 2010-06-14 (Report this user)

 • 5.
  Continue Browsing
 • Kontynuuj przeglądanie

  Translated byMagnesus on 2012-07-23 (Report this user)

 • 6.
  Submit bug reports, feature requests, patches
 • Wyślij raporty o błędach, żądania nowych funkcjonalności, łatki

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  Text-mode?
 • Tryb tekstowy?

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-13 (Report this user)

 • 8.
  Recent Factory Errors
 • Ostatnie błędy wytwórni

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 9.
  Request Groups
 • Grupy zleceń

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  Other options
 • Inne opcje
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >