< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Failed to create account
 • Utworzenie konta nie powiodło się

  Translated bysimek on 2010-06-10 (Report this user)

 • 2.
  Request a new screenshot of %(browser_name)s on %(platform_name)s?
 • Zlecić zrobienie nowego zrzutu z %(browser_name)s na %(platform_name)s?

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 3.
  Your Website Title
 • Nazwa witryny

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Password mismatch.
 • Błąd hasła.
 • 5.
  Browser Groups
 • Grupy przeglądarek
 • 6.
  Remember
 • Zapamiętaj

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  The page is not finished loading.
 • Strona nie została do końca załadowana.
 • 8.
  Browsershots Activation Email
 • E-mail aktywaryjny Browsershots

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Name may contain only lowercase letters, digits, underscore, hyphen.
 • Nazwa może zawierać tylko małe litery, cyfry, podkreślenie i myślnik.
 • 10.
  Store your screenshots on our server for longer time.
 • Przechowuj swoje zrzuty na naszym serwerze przez dłuższy czas/

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >