< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  A message with a link to reset your password has been sent to the email address associated with your account.
 • Wiadomość z odnośnikiem do zresetowania hasła została wysłana na adres e-mail przypisany do Twojego konta.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 2.
  Print an invoice for your payment?
 • Wydrukować rachunek?

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 3.
  Please enter the code in the image below.
 • Wprowadź kod z obrazka poniżej.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  CSS Gallery, Web Design Gallery
 • Galeria CSS, Galeria projektów stron

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 5.
  %(count)d uploaded
 • %(count)d wysłanych

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 6.
  Failed to load preset.
 • Ładowanie ustawień nie powiodło się

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Request new screenshots?
 • Zlecić nowy zrzut ekranu?
 • 8.
  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
 • Serwer napotkał błąd wewnętrzny lub konfiguracyjny i nie mógł spełnić żądania.

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Button
 • Przycisk

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  Javascript
 • Javascript
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >