< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Preset has been removed.
 • Ustawienie zostało usutnięte

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 2.
  Reason:
 • Powód:

  Translated bystrebski on 2011-09-16 (Report this user)

 • 3.
  View factory details
 • Pokaż szczegóły wytwórni

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  <em>Tags</em>: Each tag is a keyword which describes your product or service. You may provide up to 5 tags for your website.
 • Etykiety: Każda etykieta jest słowek kluczowym, który opisuje twój produkt lub usługę. Możesz podać do 5 etykiet dla twojej strony internetowej.

  Translated bysimek on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  Your Email Address
 • Twój adres e-mail

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  For your convenience, you may get free accounts from our partner sites with your Browsershots profile by clicking the links below.
 • Dla Twej wygody możesz uzyskać bezpłatne konta na naszych stronach partnerskich wykorzystując swój profil Browsershot. Wystarczy kliknąć poniższe odnośniki.

  Translated bystrebski on 2012-07-16 (Report this user)

 • 7.
  Your payment supports an open-source project.
 • Twoja wpłata wspiera projekt open-source.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Request a Resend
 • Wyślij ponownie

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Preset has been created successfully.
 • Tworzenie ustawienia zakończyło się pomyślnie.

  Translated bymazdac on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  If you really can't get Python to run on your computer, you could write your own screenshot factory in your favorite programming language, according to the <a href="/documentation#FactoryInterface">FactoryInterface</a> specification.
 • Jeżeli nie możesz uruchomić interpretera Python na swoim komputerze, możesz napisać własny program wytwórni zrzutów w swoim ulubionym języku programowania, odwołując się do specyfikacji FactoryInterface

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >