< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Browser Version
 • Wersja przeglądarki

  Translated bystrebski on 2010-06-20 (Report this user)

 • 2.
  Pay with Paypal, all major credit card accepted, we don't have your credit card information.
 • Płatności przez Paypal, akctepujemy wszystkie popularne karty, Nie zachowujemy twoich danych o karcie.

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 3.
  The current version 0.4 uses http://api.browsershots.org/xmlrpc/ for the screenshot factory API. You should install a package with "0.4" in the name, or check out the trunk from Subversion.
 • Aktualna wersja 0.4 używa http://api.browsershots.org/xmlrpc/ jako API wytwórni zrzutów. Powinieneś zainstalować pakiet z "0.4" w nazwie, lub sprawdzić najnowszą wersję z naszego repozytorium Subversion.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 4.
  Sign up
 • Zarejestruj

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 5.
  This is not %(browser)s.
 • To nie jest przeglądarka %(browser)s.
 • 6.
  If it was you, and you'd like to activate and use your account, click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • Jeśli to byłeś Ty, i chcesz aktywować i używać swojego konta, kliknij na odnośnik znajdujący się poniżej lub skopiuj go i wklej do paska adresu swojej przeglądarki internetowej:

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Are you human?
 • Czy jesteś człowiekiem?

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Icon Search Engine
 • Silnik wyszukiwania ikon

  Translated bymilimetr88 on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  Also, if your requested configuration is too specific (e.g. specific Flash or Java version) there may not be matching screenshot factories all the time. Try the <em>Don't care</em> setting for quicker results.
 • Jeżeli wymagane parametry są bardzo unikatowe (np. szczególna wersja Flash czy Java), może nie być w tej chwili wytwórni zrzutów spełniających okreśłone wymagania. Spróbuj ustawić wartość Nieistotne aby szybciej uzyskać wyniki.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 10.
  Documentation
 • Dokumentacja
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >