< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  The following errors were detected automatically on the server.
 • Podane błędy zostały wykryte automatycznie na serwerze.

  Translated bymazdac on 2010-06-12 (Report this user)

 • 2.
  Could not resolve IP address for %(hostname)s.
 • Nie można określić adresu ip dla hosta %(hostname)s.
 • 3.
  %(count)d starting
 • %(count)d startuje
 • 4.
  Problem reports
 • Zgłoszenia problemu
 • 5.
  Download All
 • Pobierz wszystko
 • 6.
  with %(browser)s
 • przeglądarką %(browser)s
 • 7.
  Priority Processing
 • Przetwarzanie priorytetowe

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 8.
  URL scheme %(scheme)s is not supported.
 • Format url %(scheme)s nie jest wspierany.
 • 9.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Przepraszamy, znaleziono link do Browsershots.org ale tekst linku lub alt tekst jest nieprawidłowy. Zmień i spróbuj ponownie.

  Translated bytruecsspr0 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 10.
  Locked
 • Zablokowany
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >