< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Updates
 • Aktualizacje
 • 2.
  %(count)d screenshots
 • %(count)d zrzutów ekranów

  Translated bystrebski on 2013-03-17 (Report this user)

 • 3.
  You may also use the url below to remove your link from our directory.
 • Możesz także użyć poniższego adresu URL, aby usunąć link z naszego katalogu.

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Minor
 • Podrzędny
 • 5.
  Home
 • Główna

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  IP address
 • Adres ip
 • 7.
  Public beta test started in February 2005. The first public release was in March 2005. The project was rewritten completely between v0.2.6 and v0.3-alpha1, and again for v0.4-beta1 (transition to the Django framework).
 • Publiczne testy wersji beta rozpoczęły się w styczniu 2005. Pierwsza opublikowana wersja publiczna została wydana w marcu 2005. Projekt został całkowicie przepisany między wersjami 0.2.6 a 0.3-alpha1, oraz ponownie do 0.4-beta1 (przejście na Django)

  Translated bymazdac on 2010-06-13 (Report this user)

 • 8.
  Don't care
 • Nieistotne
 • 9.
  problems
 • problemy

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 10.
  Email Address
 • Adres e-mail

  Translated bystrebski on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >