< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >
 • 1.
  Height
 • Wysokość
 • 2.
  The browser window is not maximized.
 • Okno przeglądarki nie jest zmaksymalizowane.
 • 3.
  Is this a text-mode browser?
 • Czy jest to przeglądarka tekstowa?
 • 4.
  Activities
 • Aktywność

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 5.
  Browsershots tests your website's compatability on different browsers by taking screenshots of your web pages rendered by real browsers on different operating systems.
 • Serwis Browsershots testuje kompatybillność i prawidłowe wyświetlanie twojej strony poprzez stworzenie jej zrzutów ekranu po wygenerowaniu przez prawdziwe, różne przeglądarki, działające pod różnymi systemami operacyjnymi.

  Translated bymazdac on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  The captcha code has expired.
 • Kod captcha wygasł.

  Translated bytruecsspr0 on 2010-06-10 (Report this user)

 • 7.
  Hardware
 • Sprzęt
 • 8.
  Link Page URL
 • Adres strony

  Translated bytruecsspr0 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  Dimensions
 • Wymiary
 • 10.
  Recent
 • Ostatnie

  Translated byorneo1212 on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 82 Next >