< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  disabled
 • nepovolené
 • 2.
  Administrator
 • Administrátor
 • 3.
  Advertise
 • Reklama

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 4.
  Click to view it in action.
 • Kliknite pre zobrazenie v akcii.

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  If you want to improve the software, fix bugs or add features, you can download or checkout the source from http://svn.browsershots.org/ and send patches to johann@browsershots.org.
 • Ak chcete vylepšiť software, napraviť chyby alebo pridať možnosti, môžete si stiahnuť zdrojový kód z http://svn.browsershots.org/ a odoslať riešenia na johann@browsershots.org.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 6.
  Browser Engine
 • Engine prehliadača

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  %(total_count)s web designs
 • %(total_count)s web dizajnov

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 8.
  Change of email address verification
 • Zmeňte svoju e-mailovú adresu pre overenie

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 9.
  Could not get page content from %(hostname)s.
 • Nepodarilo sa získať obsah stránky z %(hostname)s.
 • 10.
  Failed to add color depth.
 • Nepodarilo sa pridať hĺbku farby.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >