< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  My screenshots are only the size of one screen, but my page is longer.
 • Moje screenshoty sú iba tak veľké ako obrazovka avšak môj web je dlhší.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 2.
  Register this browser for screenshots?
 • Zaregistrovať tento prehliadač pre screenshoty?
 • 3.
  The default expiration time is 30 minutes, but you can extend it with a button on the website overview page.
 • Štandardný expiračný čas je 30 minút, no môžete ho predĺžiť použitím tlačidla v náhľade webstránky.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 4.
  If you DONT receive the activation email in 10 minutes, please check your JUNK/SPAM folder since GMAIL, YAHOO and HOTMAIL sometimes mark it as a junk mail.
 • Ak NEDOSTANETE aktivačný email do 10 minút, pozrite sa prosím do priečinka ODPADKY/SPAM keďže GMAIL, YAHOO a HOTMAIL ho niekedy môžu označiť ako nevyžiadanú poštu.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Ak je rada veľmi dlhá, vaša žiadosť o screenshot môže vypršať predtým ako sa dostane na rad.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 7.
  Overall Statistics
 • Celková štatistika

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 8.
  This name is already taken.
 • Toto meno už je obsadené.
 • 9.
  Submitted Websites
 • Pridané stránky

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  Absolute path is not permitted.
 • Absolútna cesta nie je povolená.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >