< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  You have already requested %(count)d screenshots for this website today.
 • Dnes ste už požiadali o %(count)d screenshotov pre túto stránku.
 • 2.
  %(bytes)s bytes
 • %(bytes)s bajtov
 • 3.
  Last Name
 • Priezvisko

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  Please check out the <a href="/documentation">Documentation</a> and <a href="/faq">FAQ</a> pages for more information.
 • Prosím porite si Dokumentáciu a FAQ stránky pre viac informácií.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 5.
  This is not %(browser)s.
 • Toto nie je %(browser)s.
 • 6.
  Account Password
 • Heslo účtu

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 7.
  HTML is not allowed here.
 • Html tu nie je povolené.
 • 8.
  Test your own screenshot factories with priority.
 • Otestuje prednostne vaše vlastné stroje na screenshoty.
 • 9.
  Get more screenshot quota per day.
 • Navýšiť dennú screenshot kvótu.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 10.
  Your activation link is incorrect.
 • Váš aktivačný odkaz je nesprávny.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >