< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  The email address you entered is invalid.
 • Vami uvedená emailová adresa je neplatná.

  Translated byquickparser on 2010-06-25 (Report this user)

 • 2.
  If you want to improve the software, fix bugs or add features, you can download or checkout the source from http://svn.browsershots.org/ and send patches to johann@browsershots.org.
 • Ak chcete vylepšiť software, napraviť chyby alebo pridať možnosti, môžete si stiahnuť zdrojový kód z http://svn.browsershots.org/ a odoslať riešenia na johann@browsershots.org.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 3.
  Addtional Links
 • Doplnkové odkazy

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  We do not accept email addresses from this domain.
 • Neakceptujeme emailové adresy z tejto domény.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Major
 • Major
 • 6.
  Sponsor
 • Sponzor
 • 7.
  Name must start with a lowercase letter.
 • Meno musí začínať malým písmenom.
 • 8.
  Copy
 • Kopírovať

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 9.
  This email address is already in use. Please supply a different email address.
 • Táto emailová adresa sa už používa. Zadajte prosím inú.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 10.
  You will often get 30 to 50 screenshots within 2 to 5 minutes.
 • Dostanete 30 až 50 screenov za menej ako 2 až 5 minút.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >