< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Link text or alt text is incorrect.
 • Text odkazu alebo alternatívny text nie je správny

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  %(count)d uploaded
 • %(count)d nahratých
 • 3.
  Are you sure to remove "%(browser)s" from factory "%(factory)s" ?
 • Ste si istý, že chcete odstrániť %(browser)s" z továrne "%(factory)s" ?

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 4.
  for "%(keyword)s"
 • pre "%(keyword)s"

  Translated byquickparser on 2010-06-07 (Report this user)

 • 5.
  Failed to add link
 • Nepodarilo sa pridať odkaz

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  My Account
 • Môj účet

  Translated bybabicvm on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  Enter your username or email address below, if you remember either of them.
 • Zadaj svoje užívateľské meno alebo emailovú adresu nižšie, ak si niektorú z nich pamätáš.

  Translated byStano110 on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  Browser Compatibility Test
 • Test kompatibility prehliadača

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 9.
  Flash is not %(flash)s.
 • Flash nie je %(flash)s.
 • 10.
  Thank you for visiting this page. We are currently working on it at the moment but we will try our best to launch it soon. Please come back again later.
 • Ďakujem Vám za návštevu tejto stránky. Práve na nej pracujeme, ale urobíme všetko pre to, aby bola čo najskôr dostupná. Vráťte sa prosím znovu neskôr.

  Translated byquickparser on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >