< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Failed to create preset.
 • Nepodarilo sa vytvoriť predvoľbu.

  Translated bydrexit on 2010-06-18 (Report this user)

 • 2.
  problems
 • problémy

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 3.
  Additional links are optional. They will remove "nofollow" tags of your link on category pages in our link directory as follows:
 • Doplnkové odkazy sú dobrovoľné. Odstránia značky "nofollow" Vašich odkazov na stránkach s kategóriami v našej odkazovej zložke ako nasledovné:

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 4.
  Your Email Address
 • Vaša emailová adresa

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 5.
  Reason:
 • Dôvod:

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 6.
  You may help us spread the word by placing a link on your website or blog. We have created some ready-to-use badgets for your convienence.
 • Môžete nám pomôcť pospriadať pár slov umiestnením odkazu na váš web alebo blob. Vytvorili sme pre vás niekoľko predpripravených odznáčikov pre vaše pohodlie.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 7.
  Malformed URL (server name not specified).
 • Neplatná url (nie je zadaný názov serveru).
 • 8.
  None
 • Žiadne
 • 9.
  Preset %(preset_name)s updated.
 • Predvoľba %(preset_name)s aktualizovaná.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 10.
  Remember
 • Zapamätať

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >