< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Please check the instructions in your inbox to activate your new email address.
 • Prosím, pozrite si inštrukcie vo vašom inboxe pre aktiváciu vašej novej e-mailovej adresy.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 2.
  Enter URL Here:
 • Napíšte URL adresu sem:

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 3.
  You have already requested %(count)d screenshots for %(domain)s today.
 • Dnes ste už požiadali o %(count)d screenshotov pre %(domain)s.
 • 4.
  Short
 • Krátky

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 5.
  Page Not Found
 • Stránka nebola nájdená

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 6.
  Get an account now
 • Získajte účet hneď

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

 • 7.
  As of May 2010, we have enough disk space to keep screenshots for one month after the last visit.
 • Od mája 2010 máme dostatok miesta aby sme mohli vaše screenshoty ponechať na našich serveroch mesiac po poslednom prezretí.

  Translated bydrexit on 2010-06-28 (Report this user)

 • 8.
  No
 • Nie

  Translated byzdposter on 2012-07-23 (Report this user)

 • 9.
  Screenshot
 • Screenshot
 • 10.
  Completed
 • Dokončené

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >