< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Addtional Links
 • Doplnkové odkazy

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Python is included with recent versions of Linux and Mac OS, and on Windows it should be easy to install.
 • Python je súčasťou najnovších verzií Linuxu a Mac OS a na Windowse by malo byť ľahké ho doinštalovať.

  Translated byquickparser on 2010-06-15 (Report this user)

 • 3.
  Remove screen size
 • Odstrániť veľkosť obrazovky.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 4.
  Please follow the instructions in that message to reset your password.
 • Postupujte prosím podľa inštrukcií uvedených v tej správe a resetujte si svoje heslo.

  Translated byquickparser on 2010-06-14 (Report this user)

 • 5.
  The source code for this project is available from the Subversion repositories or in the released ZIP files.
 • Zdrojový kód tohto projketu je možné si stiahnuť zo zoznamu alebo vo vydanom ZIP zúbore.

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 6.
  Link To Us
 • Odkaz na nás

  Translated bydrexit on 2010-06-16 (Report this user)

 • 7.
  The page you requested is not found on our server. The page may have been moved, or it could have been mistyped. If the issue persists please <a href="/contact">send us a message</a>.
 • Stránku, ktorú hľadáte, sa nepodarilo nájsť na našom serveri. Stránka mohla byť presunutá, alebo ste v jej názve urobili chybu. Ak tento problém pretrváva aj naďalej, napíšte nám prosím.

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 8.
  Select
 • Vybrať
 • 9.
  Account Password
 • Heslo účtu

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 10.
  The price for priority processing is <em>$%(month_price_usd)s USD</em> or <em>&euro;%(month_price_eur)s EUR</em> per month.
 • Cena za prioritné vybavovanie je $%(month_price_usd)s USD alebo €%(month_price_eur)s EUR za mesiac.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >