< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  pixels
 • pixelov

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 2.
  A main link to Browsershots homepage is required to complete the link exchange.
 • Hlavný link na Browsershots domovskú stránku je požadovaný pre dokončenie výmeny linkov.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 3.
  Thanks for your submission. Please add a back link to Browsershots from your website using one of the following codes:
 • Ďakujeme za váš príspevok. pridajte prosím odkaz na browsershots na vašu web stránku pomocou jedného z následúcich kódov:
 • 4.
  If the queue is very long, your screenshot requests may expire before they can be processed.
 • Ak je rada veľmi dlhá, vaša žiadosť o screenshot môže vypršať predtým ako sa dostane na rad.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 5.
  No need to extend requests to avoid expiration.
 • Nie je potrebné predĺžiť žiadosť aby ste sa vyhli expirácií.

  Translated bydrexit on 2011-09-08 (Report this user)

 • 6.
  Are your websites currently showcased by Browsershots?
 • Sú vaše weby aktuálne zobrazované Browserhotsom?

  Translated bydrexit on 2010-07-04 (Report this user)

 • 7.
  Your PayPal email address is %(paypal_email)s.
 • Vaša PayPal e-mail adresa je %(paypal_email)s.

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 8.
  Nonces
 • Jednorázové identifikátory
 • 9.
  Seconds between screenshot request and upload.
 • Počet sekúnd medzi požiadavkou screenshotu a nahraním.
 • 10.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Email: Platná emailová adresa pre prijatie kódu odkazu. Bude tiež použitá v budúcej korešpondencii v prípade zmien odkazu.

  Translated byquickparser on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >