< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  Get screenshots of any web address, as often as you want.
 • Dostante screenshoty hociktorého webu tak často ako len chcete.

  Translated bydrexit on 2010-06-21 (Report this user)

 • 2.
  What browsers do we need at the moment?
 • Aké prehliadače potrebujete?

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 3.
  Remember
 • Zapamätať

  Translated byquickparser on 2010-06-04 (Report this user)

 • 4.
  All Browsers
 • Všetky prehliadače

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 5.
  Screenshots
 • Screenshoty
 • 6.
  Screenshot request group
 • Skupina požiadaviek na screenshoty
 • 7.
  e.g. ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • napr. ThinkPad R32, P4 1.8 GHz, 768 MB
 • 8.
  Malformed URL (spaces in server name).
 • Neplatná url (medzery v názve serveru).
 • 9.
  Links
 • Odkazy

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Add this link to remove "nofollow" tag of your link on %(url)s
 • Pridajte tento odkaz pre odstránenie značky "nofollow" Vášho odkazu na %(url)s

  Translated byjack37 on 2011-09-16 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >