< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >
 • 1.
  If you have trouble receiving email from us, you may log into your account with your username and password and choose a new emaill address.
 • Ak máte problém s prijatím nášho emailu, môžete sa pomocou svojho používateľského mena a hesla prihlásiť do svojho účtu a zvoliť si inú emailovú adresu.

  Translated byquickparser on 2010-06-28 (Report this user)

 • 2.
  This is not the requested operating system.
 • Toto nie je požadovaný operačný systém.
 • 3.
  Factory Name
 • Názov stanice

  Translated bydrexit on 2010-06-13 (Report this user)

 • 4.
  Then they will make screenshots and upload them to our central dedicated server for your review.
 • Potom vytvoria screenshoty a nahrajú ich na náš centrálny dedikovaný server pre kontrolu.

  Translated bydrexit on 2012-08-24 (Report this user)

 • 5.
  Failed to remove preset.
 • Nepodarilo sa odstrániť predvoľbu.

  Translated bydrexit on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  %(hours)d h
 • %(hours)d h
 • 7.
  enabled
 • povolené
 • 8.
  The response did not contain a Location header.
 • Odpoveď neobsahuje lokačnú hlavičku.

  Translated bydrexit on 2010-06-25 (Report this user)

 • 9.
  Website Title
 • Názov web stránky

  Translated byzdposter on 2011-09-16 (Report this user)

 • 10.
  Password retrieval request has expired.
 • Požiadavka na získanie hesla vypršala.

  Translated byzdposter on 2010-06-04 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 Next >