< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >
 • 1.
  Congratulations! Your link has been activated.
 • Čestitamo! Vaša povezava je bila aktivirana.

  Translated bymysql on 2012-07-16 (Report this user)

 • 2.
  Recent Problem Reports
 • Zadnje prijavljene težave
 • 3.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • Vrstica #%(line_number)d je predolga (%(char_count)d characters).

  Translated bymysql on 2010-06-14 (Report this user)

 • 4.
  Click on the error code for documentation, or the error message to see the screenshot.
 • Kliknite na kodo napake za dokumentacijo, ali na sporočino o napaki za zaslonsko sliko.

  Translated bycrtn2 on 2010-08-24 (Report this user)

 • 5.
  Blocked by robots.txt
 • Blokirano v datoteki robots.txt

  Translated bymysql on 2010-06-13 (Report this user)

 • 6.
  Thank you for supporting the Browsershots project!
 • Hvala, ker podpirate Browsershots projekt!

  Translated bydrazen.m on 2010-06-14 (Report this user)

 • 7.
  Login Required
 • Zahtevana prijava
 • 8.
  Preset has been removed.
 • Prednastavitev je bila odstranjena.

  Translated bymysql on 2010-06-17 (Report this user)

 • 9.
  Color
 • Barvna intenzivnost
 • 10.
  Change Your Password
 • Spremeni geslo
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 71 Next >