< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  You have been unsubscribed from our mailing list.
 • Ju jeni ç'abonuar nga lista jonë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 2.
  Contact Us
 • Na kontakto

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, është regjistruar tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Email Address
 • Posta Elektronike

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Home
 • Ballina

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Last Name
 • Mbiemri

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Continue Browsing
 • Vazhdo shfletimin

  Translated bys.mustafi on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  Receive updates about new features from us.
 • Prano nga ne freskime për karakteristikat e reja.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  If you didn't request this, you don't need to do anything; you won't receive any more email from us, and the request will expire automatically in %(expiration_days)s days.
 • Nëse nuk keni kërkuar këtë, nuk keni nevojë të bëni asgjë; nuk do të pranoni asnjë porosi nga ne dhe kërkesa do të skadojë pas %(expiration_days)s ditësh.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Remember
 • Mabj mend

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >