< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >
 • 1.
  Description
 • Përshkrimi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Someone, hopefully you, requested to reset password for your account at %(domain)s using this email address.
 • Ndokush, me shpresë të jeni ju, ka kërkuar ndryshimin e llogarisë suaj tek %(domain)s duke shfrytëzuar këtë postë elektronike.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Thank you for contacting us! Our staff read every message and will get back to you if necessary.
 • Faleminderit që na kontaktoni! Stafi ynë lexon çdo porosi, kështu që do tu përgjigjet së shpejti nëse ka nevojë.

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Username
 • Lllagapi

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  New email address activated
 • Posta e re elektronike u aktivizua

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Your Details
 • Detajet Tuaja

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Activities
 • Aktivitetet

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Are you human?
 • Jeni njeri?

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Greetings
 • Përshëndetje

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Please choose one (required)
 • Ju lutemi përzgjidhni një (patjetër)

  Translated bys.mustafi on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next >