< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >
 • 1.
  Title
 • Наслов

  Translated byd00mil on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Unsubscribed!
 • Одјављени сте!

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

 • 3.
  Click for a new image
 • Кликните за нову слику

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Password retrieval request has expired.
 • Захтев за преузимање лозинке је истекао.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Delete Account
 • Обриши налог

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  If NOTHING found in junk/spam folder, you may log in with your username and password, change a new email address and request a resend.
 • Ако НИШТА није нађено у фасцикли ђубра/непожељне поште, можете да се пријавите вашим корисничким именом и лозинком, измените нову адресу ел. поште и да затражите поновно слање.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Sorry, a link to Browsershots.org is found but the link text or alt text is incorrect. Please change it and try again.
 • Извините, веза до ПронађиИконице је пронађена али текст везе или алтернативни текст је неисправан. Измените је и покушајте поново.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-23 (Report this user)

 • 8.
  Curent Password
 • Тренутна лозинка

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Retrieve Password
 • Преузми лозинку

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Регистрација коришћењем слободних адреса ел. поште је забрањена. Молим доставите другу адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >