< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >
 • 1.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Ел. пошта: Исправна адреса ел. поште за пријем шифре везе. Биће такође коришћена за наредну преписку у вези измена везе.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  I have read and agreed to the Terms of Service.
 • Прочитао сам и слажем се са условима услуге.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Rating
 • Оцена

  Translated byd00mil on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  Color
 • Боја

  Translated byd00mil on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Your Website Title
 • Наслов вашег веб сајта

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Description
 • Опис

  Translated byd00mil on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Change of email address verification
 • Измените проверу адресе ел. поште

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Retrieve Password
 • Преузми лозинку

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Add a link
 • Додајте везу

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Registration using free email addresses is prohibited. Please supply a different email address.
 • Регистрација коришћењем слободних адреса ел. поште је забрањена. Молим доставите другу адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >