< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >
 • 1.
  You must agree to the terms of service to become a member.
 • Морате да прихватите услове услуге да бисте постали члан.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 2.
  Are you human?
 • Да ли сте људско биће?

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 3.
  Someone, hopefully you, signed up for a new account at %(domain)s using this email address.
 • Неко, надамо се ви, се пријавио за нови кориснички налог на %(domain)s користећи ову адресу ел. поште.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 4.
  The URL to your link page is not valid.
 • Адреса до ваше странице везе није исправна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 5.
  Activate Link
 • Активирај везу

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 6.
  Change Email Address
 • Измени адресу ел. поште

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 7.
  Internal Server Error
 • Унутрашња грешка сервера

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 8.
  Your link may not be on first page in our directory, you may locate it fast with the following url:
 • Можда се ваша веза не налази на првој страници нашег директоријума, можете да га пронађете на бржи начин следећом адресом:

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 9.
  Link Page URL
 • Направи везу на адресу странице

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

 • 10.
  Your activation link is incorrect.
 • Ваша веза активирања није исправна.

  Translated bymiroslavnikolic on 2012-07-15 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 Next >