< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  Could not send HTTP request to %(hostname)s.
 • Kunde inte skicka http begäran till %(hostname)s.
 • 2.
  Hardware
 • Hårdvara
 • 3.
  Register this browser for screenshots?
 • Registrera webbläsaren för skärmbilder?

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 4.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Huvudlänk bekräftad. %(count)d extra länkar bekräftade.

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 5.
  No link partners available. <a href="/links/add">Click here</a> to become our link partner.
 • Inga länkpartners tillgängliga. Klicka här för att bli vår länkpartner
 • 6.
  Why don't I get any screenshots?
 • Varför får jag inga skärmbilder?

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

 • 7.
  My menu appears twice in the screenshots. Why?
 • Min meny kommer upp två gånger på skärmdumparna. Varför?

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 8.
  Sign Up
 • Registrera

  Translated bysimon.osterberg on 2010-06-12 (Report this user)

 • 9.
  There were already %(count)d screenshot requests for this website today.
 • Det fanns redan %(count)d bild tillfrågad för denna hemsida idag.
 • 10.
  Updates
 • Uppdateringar
< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >