< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >
 • 1.
  Website Title
 • Webbplats Titel

  Translated byludvigd on 2011-09-16 (Report this user)

 • 2.
  Value %d is too big.
 • Värdet %d är för stort.
 • 3.
  Successfully added 1 browser.
 • 1 webbläsare har framgångsrikt lagts till.

  Translated bynattuggla on 2010-06-17 (Report this user)

 • 4.
  Submitter
 • Avsändare
 • 5.
  No active screenshot factories.
 • Inga aktiva skärmbildsfabriker.
 • 6.
  In order to activate the new email address, please click the link below or copy and paste it into your web browser's address bar:
 • För att aktivera den nya e-postadressen, vänligen klicka på länken nedan eller kopiera och klistra in den i din webbläsares adressfält.

  Translated bycarlad on 2010-06-12 (Report this user)

 • 7.
  URL scheme %(scheme)s is not supported.
 • Url schemat %(scheme)s stöds inte.
 • 8.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • E-post: En korrekt angiven e-postadress för att ta emot en kodlänk. Den kommer också användas för framtida korrespondens vid ändringar av länkar.

  Translated bycarlad on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  Request Group
 • Begärandegrupp
 • 10.
  User preset
 • Användarförinställningar

  Translated byjonastorner on 2010-06-22 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 75 Next >