< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >
 • 1.
  problems
 • sorunlar

  Translated bymustinet on 2010-06-11 (Report this user)

 • 2.
  The email address you entered is invalid.
 • Girdiğiniz e-posta adresi geçersiz.

  Translated bydowneu on 2010-06-29 (Report this user)

 • 3.
  This is not the requested Java version.
 • İstenen Java sürümü bu değil.

  Translated byangelspy on 2010-06-14 (Report this user)

 • 4.
  Active
 • Etkin
 • 5.
  Captcha
 • Captcha

  Translated byapshalasha on 2010-06-14 (Report this user)

 • 6.
  Submitted
 • Gönderilme
 • 7.
  <em>Email</em>: A valid email address to receive link code. It will also be used for future correspondence regards link changes.
 • Email:Geçerli bir e-posta adresi link kodunu almak için.Aynı zamanda ilgili link değişimleri için gelecek yazışmalar için kullanılacak

  Translated bydowneu on 2011-09-16 (Report this user)

 • 8.
  Main link verified. %(count)d additional links verified.
 • Ana bağlantı doğrulanmış.%(count)d ek bağlantılar doğrulandı.

  Translated bydowneu on 2011-09-16 (Report this user)

 • 9.
  Problem report
 • Hata raporu
 • 10.
  Line #%(line_number)d is too long (%(char_count)d characters).
 • #%(line_number)d satırı çok uzundur (%(char_count)d karakterli).

  Translated byesatyuce on 2010-06-10 (Report this user)

< Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 86 Next >